Положення #OlympicLab

Положення про Всеукраїнський спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді  #OlympicLab

Ініціатором і засновником Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді #OlympicLab (надалі – Захід) є Громадська організація «Національний олімпійський комітет України» (надалі – НОК України).

Захід включає 6 напрямків, кожен з яких спрямований на реалізацію одного із важливих напрямів діяльності Міжнародного Олімпійського Комітету – заохотити дітей та молодь всього світу долучитись до здорового способу життя, сприйняти його філософії, жити за олімпійськими цінностями – дружби, досконалості та взаємоповаги, а також залучити їх до занять фізичною культурою та спортом і адаптувати до здорового способу життя, ознайомити з основним засадами побудови кар’єри, питань гендерної рівності, навчити збереженню навколишнього середовища.

Участь у Заході здійснюється на добровільних засадах.

Загальні положення

Організовує проведення заходу НОК України за сприяння Міністерства культури, молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України спільно з «The Coca-Cola Foundation».

Основна мета Заходу – виховання молодого покоління за допомогою олімпійських ідеалів та принципів з використанням сучасних підходів, сприяння залученню дітей до активних занять спортом.

Правове регулювання Заходу здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту НОК України та цього Положення.

При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символіки тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, що не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.

Мета та завдання

Мета Заходу – пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні через напрямки Заходу, які в свою чергу покликані залучати якомога більше дітей до здорового способу життя.

Завдання Заходу:

знайомство учасників Заходу з основами здорового способу життя, через напрямки заходу;

збагачення знаннями учасників щодо історії олімпійського руху, олімпійських видів спорту, видатних спортсменів;

формування уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні;

надбання основних знань щодо базового менеджменту шляхом залучення до проведення партнерів організацій організаторів;

пробудження в учнях бажання розвиватися і удосконалювати свої здібності, навчатись, визначати інтереси, ставити цілі, будувати шляхи реалізації;

навчання оптимізації природних ресурсів, збереження навколишнього середовища, створення підстав до подальшого сталого розвитку, екологічної відповідальності молоді;

ознайомлення з основними тенденціями гендерної рівності у спорті, бізнесовому середовищі, налаштування на кар’єрний розвиток дівчат та жінок;

сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів, поширенню ідей гуманізму.

Організація проведення

Захід проводиться за шістьма напрямками:

напрямок – «Чат з чемпіонами та навички лідерства»;

напрямок – «Основи розвитку бізнесу та кар’єри»;

напрямок – «Розвиток/добробут – пізнай себе»;

напрямок – «Олімпійські та людські цінності»;

напрямок – «Гендерна рівність в спорті».

напрямок – «Олімпійський екомодуль»/«ECOlympic»;

Загальне керівництво проведенням Заходу здійснюється НОК України.

Місцем проведення Заходу є центральні площі м. Києва, обласних та районних центрів, сіл, селищ, стадіони, спортивні майданчики баз, таборів, закладів середньої загальної освіти, закладів вищої освіти, спортивних об’єктів тощо.

Учасники

Учасниками Заходу є діти, старші за 12 років, та молодь.

Має бути дотриманий принцип гендерної рівності серед учасників.

Логотип

Захід має офіційний логотип, який повинен використовуватись в офіційній рекламі та анонсуванні Заходу, у друкованій, поліграфічній та іншій сувенірній продукції, що готується до Заходу.

Офіційний логотип Заходу затверджується Виконкомом НОК України.

Заходи безпеки

 Заходи безпеки під час проведення Заходу забезпечуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» підготовка спортивних споруд покладається на організації, на спортивних базах яких проводиться Захід.

Звітування

Регіональні відділення НОК України звітують перед НОК України про проведення Заходу протягом року не пізніше, ніж через два дні після проведення кожного з напрямків Заходу відповідно до встановленої форми.

На вимогу НОК України регіональні відділення мають надавати письмові звіти про проведення напрямків Заходу відповідного змісту на бланку регіонального відділення НОК України за підписом його голови.

Висвітлення у ЗМІ

Захід широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

НОК України та регіональні відділення НОК України запрошують представників ЗМІ брати активну участь у Заході.

НОК України в офіційних прес-релізах розповсюджує інформацію про Захід, його історію та інформацію про організацію.

По завершенню Заходу можуть готуватись окремі теле- та радіопередачі про перебіг подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

Інформація про проведення кожного напрямку Заходу має бути надіслана НОК України не пізніше, ніж через два дні після його проведення.

Фінансування

Витрати на проведення Заходу здійснюються за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Заключні положення

 Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього Положення не пізніше ніж за один місяць до проведення Заходу.

 НОК України може залучати до Заходу партнерів та спонсорів.

Кожен напрямок Заходу може мати одну всеукраїнську урочисту церемонію старту (за погодженням з НОК України).